Автоматизирани линии за сеитба на семена в табли – DA ROS

  • Работа с табли от различен материал и с различен брой отвори

  • Миксиращи машини за почвен субстрат

  • Машини за разделяне на табли или малки саксии с електро-пневматичен контрол

  • Машини за пълнене на табли с почвен субстрат

  • Автоматични и полуавтоматични машини са сеитба на семена в табли

  • Машини за разсаждане и пикиране на разсад

  • Транспортни лени и системи за напояване

  • Машини за етикетиране