Бункер (силоз), SKALS, AVN – за временно съхранение на продукцията. Използват се, когато продукцията пристига в базата за обработка в по-големи количества, отколкото е предвиденият капацитет на сортиращата линия.

 • Модулна конструкция с голяма гъвкавост

 • Дължина от 2,4 до 6 m

 • Височина от 2 до 6 m

 • Интегрирани ръкави за ръкави за намаляване на скоростта на падане на продукцията

 • Малки прозорци или решетки за наблюдение на нивото на запълване

 • Регулируемо изпускане на продукцията

 • Вентилатори за подсушаване (опция)

 • Реверсивни транспортни ленти

 • Обем от 0,56 до 8,4 m3

 • Удължен елеватор

 • Удължени пети

 • Страни от галванизирана стомана покрити отвътре с гумен материал

 • Гумиран елеватор с ширина 400 или 600 mm и дължина според 3600 или 6600 mm

 • Регулируема скорост 0,02 – 0,14 m/s с честотен инвертор

 • Производителност 2 до 40 t/h

 • Електромотор 0,75 кW, 1,1 кW или 1,5 кW

 • Контролно табло