Електронна машина за сеитба на семена в табли DA ROS, за производство на разсад.

  • Работа с голи или пелетирани семена, след прецизното засяване се покриват с допълнителен слой торо-почвена смес (с вермикулит / агроперлит) и се напояват.

  • Улеснена смяна на сеещия апарат и смяна на дюзите, което позволява да се сеят различни по вид семена, както и да се използват табли с различен брой отвори

  • Контролен панел с работна програма, която управлява: брой семена на отвор, скорост на засяване и брой табли

  • Транспортната лента за подаване на таблите; сеещ апарат; вибриращ покриващ апарат; поливен апарат