Изчеткваща машина SKALS, RP – за първично почистване на продукцията от почва и растителни остатъци

  • Машината се използва в комбинация с други почистващи машини

  • Гумена транспортна лента с палчета (тип таралеж)

  • Регулируеми ъгъл, скорост и натиск

  • Производителност 20 до 40 t/h

  • Електромотор от 1,1 кW

  • Контролно табло