Импулсни разпръсквачи за голям и среден дебит

  • Голямо разнообразие от модели
  • Работа при високо и средно високо налягане
  • Радиус, постигнат от различните модели от 23 до 78 m
  • Работно налягане от 1,5 до 8 bar,
  • Покрита площ от един разпръсквач 1 520 – 19 103 m2
  • Дебит 9,1 – 193 m3/h
  • Окомплектовани с дюзи с различен диаметър