Импулсни разпръсквачи за среден и малък дебит

  • Голямо разнообразие от модели – секторни и пълнокръгови
  • Работа при високо и средно високо налягане
  • Радиус, постигнат от различните модели от 10 до 41 m
  • Работно налягане от 1,5 до 5 bar,
  • Покрита площ от един разпръсквач 314 – 5 805 m2
  • Дебит 9,1 – 39,4 m3/h
  • Окомплектовани с дюзи с различен диаметър