Линеен Пивот с 2 или 4 задвижващи колела, RKD – Самоходен Линеен пивот, подходящ за напояване на площи с правоъгълна форма

  • Линейно придвижване по време на работа. Водеща количка, монтирана на 2 или 4 задвижващи колела, Насочване с водач по предварително оформена бразда, или по кабел със сензори

  • Различни разновидности на линеен пивот: стандартен и револвиращ

  • Захранване с вода през маркуч с голям диаметър, свързан с един или повече хидранти или директно захранване от канал с автономна помпа

  • Контролен панел (волтметър и светлинни индикатори за функциите, контролни индикатори, автоматичен старт и стоп на позициите, автоматично изключване при липса на налягане, манометър и брояч на часовете).

  • Входен ел. клапан

  • Комплект разпръсквачи с индивидуални регулатори на налягане, поставени на гъвкав маркуч

  • Крайна част – надвиснала със сигнална лампа и краен разпръсквач