Машина за почистване на лук SKALS, KS – Oniontopper – за изрязване на перата и корените от лука

  • Машина с 1, с 2 или 3 ножа

  • Придвижване на продукцията с 2 вибромотора

  • Сито

  • ERC мотор на ножа, с индивидуално регулиране на височината

  • Капак над ситото, лесен за отваряне с прекъсвач за безопасност

  • Производителност 3 до 12 t/h

  • Електромотор 1,5 кW, 1,8 кW или 2,2 кW

  • Контролно табло с моторна защита и бутон за авариен стоп