Навесен шредер ORSI, GOLF – с бункер за събиране но окосената трева. Подходящ за косене на трева в зелени площи, паркове и спортни терени

  • Навесна система с подвижни скоби кат.1

  • Две носещи колела

  • Заден валяк Ø 101 mm

  • Косилен апарат ротор с чукчета

  • Дебелина на косените растения до 4 cm

  • Модели с работна ширина 130 и 155 cm

  • Необходима мощност на трактора 30 К.С.

Category: