Навесни тракторни помпи CAPRARI

  • Едностъпални и многостъпални помпи с редуктор

  • Предназначени са за мобилни и стационарни поливни системи

  • Голямо разнообразие от модели с ниско до високо налягане и малък до висок дебит.

Category: