Оборудване за съхранение на зеленчуци Klim’Top, Вентилация за съхранение на лук в бокс палети

  • Охлаждане и вентилация на картофите с външен въздух
  • Аксиални вентилатори с висок въздушен дебит, с монтирани възвратни клапи
  • Входни и изходни люкове – за входящия и изходящия въздух, изработени от полиуретанов панел с висок изолационен коефициент.
  • Моторизация на люковете с автоматично регулиране на степента на отваряне
  • Система с газови калорифери за повишаване на температурата при досушаването на лука
  • Смукателна стена
  • Автоматизация
  • Дистанционно наблюдение и контрол през интернет (опция) или специализиран софтуер (опция)
  • Дървени бокспалети с външни размери 1200x1600x1200 mm или 1200x1800x1200 mm