Оборудване за съхранение на зеленчуци Klim’Top, Охладителни системи за съхранение на картофи или моркови в бокспалети

  • Охлаждане и вентилация на картофите с охлаждащ агрегат
  • Компресор и изпарител върху обща галванизирана рама, с възможност за преместване с мотокар, или отделни компресор за монтиране отвън и изпарител за подпокривен монтаж
  • СО2 екстрактор – система за отвеждане на въглеродния диоксид – вентилатор с горен капак, свързан с таблото и управляван от автоматизацията на охладителния агрегат
  • Система с овлажнители (само за моркови)
  • Охлаждане и вентилация на картофите с външен въздух (енергоспестяваща опция)
  • Автоматизация
  • Дистанционно наблюдение и контрол през интернет (опция) или специализиран софтуер (опция)
  • Дървени бокспалети с външни размери 1200x1600x1200 mm или 1200x1800x1200 mm