Оборудване за съхранение на зеленчуци Klim’Top, Комбинирани системи вентилация и охлаждане – за съхранение на лук или картофи, или моркови

 • Охлаждане и вентилация на картофите или лука с охлаждащ агрегат
 • Компресор и изпарител върху обща галванизирана рама, с възможност за преместване с мотокар, или отделни компресор за монтиране отвън и изпарител за подпокривен монтаж
 • Аксиални вентилатори с висок въздушен дебит, с монтирани възвратни клапи
 • Входни и изходни люкове – за входящия и изходящия въздух, изработени от полиуретанов панел с висок изолационен коефициент.
 • Моторизация на люковете с автоматично регулиране на степента на отваряне
 • Система с газови калорифери за повишаване на температурата при досушаването на лука
 • Смукателна стена
 • Система с овлажнители (само за моркови)
 • Охлаждане и вентилация на продукцията с външен въздух (енергоспестяваща функция)
 • Автоматизация
 • Дистанционно наблюдение и контрол през интернет (опция) или специализиран софтуер (опция)
 • Дървени бокспалети с външни размери 1200x1600x1200 mm или 1200x1800x1200 mm