Палетообръщач SKALS, КСF1800 и КСS1800 – Машина за изсипване на бокс палети

 • За бокс палети с максимален размер до 1800х1200 mm

 • Максимален товар до 2000 кг

 • Производителност до 60 бокс палета на час

 • Ъгъл на обръщане 180° за напълно изпразване на бокс палетите

 • Ротация, контролирана със сензор

 • Висока скорост на обръщане на празния бокс палет

 • Енергийно ефективно решение, базирано на въртенето около центъра на тежестта

 • Електромотор 0,75 кW монофазен

 • KCF – с устройство за намаляване на скоростта на падане на продукцията и нежно подаване към приемен бункер

 • KCS – със заоблен водач за намаляване на височината на падане и директно подаване на продукцията към приемен бункер тип Evenflow ABF или върху подходяща транспортна лента

 • Контролно табло с дистанционно управление