Палетообръщач SKALS, KT – Машина за изсипване на бокс палети

  • За бокс палети с максимален размер 1600х1200 или 1800х1200 mm

  • Максимален товар до 2000 кг

  • Производителност до 50 бокс палета на час

  • Електромотор 2,2 кW трифазен

  • Хидравлична помпа

  • Контролно табло