Пивот Hippodrome, RKD – Самоходен пивот, подходящ за напояване на площи с правоъгълна, трапецовидна и L-образна форма. Завъртане на пивота на едно или няколко места, без да е нужно застопоряване на централната част

  • Линейно или кръгово придвижване по време на работа. Водеща количка, монтирана на 4 задвижващи колела, Насочване с водач по предварително оформена бразда, или по кабел със сензори

  • Захранване с вода през маркуч с голям диаметър, свързан с един или повече хидранти

  • Контролен панел (волтметър и светлинни индикатори за функциите, контролни индикатори, автоматичен старт и стоп на позициите, автоматично изключване при липса на налягане, манометър и брояч на часовете).

  • Входен ел. клапан

  • Комплект разпръсквачи с индивидуални регулатори на налягане, поставени на гъвкав маркуч

  • Крайна част – надвиснала със сигнална лампа и краен разпръсквач