Полуавтоматична картофосадачна машина IMAC, РРS.

  • За работа с цели и рязани клубени, включително рътени.

  • Двуредови и четириредови машини

  • Регулируемо междуредово 55 – 90 cm

  • Регулируемо вътрередово разстояние 14 – 28 cm

  • Регулируема дълбочина на засаждане

  • Хоризонтален алвеоларен разсаждащ барабан

  • Зариващи дискове

  • Опции: Бункер за посадъчен материал, вместо поставка; Инсектициден дозатор с 2 до 4 извода; Тороподаващо устройство с 2 или 4 извода; маркири за четириредовата машина; и др.