Полуавтоматична машина за сеитба на семена в табли DA ROS, за производство на разсад.

  • Работа с голи или пелетирани семена

  • Улеснена смяна на сеещия апарат и смяна на дюзите, което позволява да се сеят различни по вид семена, както и да се използват табли с различен брой отвори

  • Ръчно подаване на таблите

  • Маса за подаване на таблите