Почистваща машина SKALS, RК – за първично почистване от почвата Тръскаща транспортна мрежа

  • Отворена конструкция

  • Подходяща за картофи и моркови

  • Подходяща за интегриране с изчеткваща машина RP

  • Електромотор от 0,55 кW