Прикачен/Навесен Елеватор ASA – Lift, Серия SL – за товарене предварително изваден върху лехата лук.

  • Работна ширина навесен елеватор 63 cm или прикачен елеватор 122 cm

  • Повдигаща мрежа с дунапренов валяк и тръскащи колела под мрежата, двойка колела (6.00х9) за регулиране на дълбочината;

  • Елеватор с ширина 60 cm или 100 cm, височина на товарене до 3,5 m (ремарке до 2,5 m)

  • Колела с гуми 10.0/75х15.3;

  • Всички хидравлични цилиндри се задвижват от хидравличната система на трактора и се управляват от тракториста. Останалите хидравлични функции се задвижват от независима Хидравлична помпа, директно свързана с ВОМ на трактора, с голям резервоар

  • Маслен охладител за работа при високи температури

  • Опции: голямо разнообразие от опции за оптимизиране на машината за работа при различни условия.