Сортираща машина SKALS, SЕ и SЕТ – за сортиране на 3 или 4 фракции

  • Тръскаща машина с голяма прецизност

  • Регулируеми височина и ъгъл на тръскане

  • С 2 или 3 сита за различните по размер фракции

  • Сменяеми сита – метални с пластмасово покритие

  • Директен извод за най-едрата фракция

  • Транспортни ленти за отвеждане на дребната и средната фракция към бокс палетите/амбалажа с ръкав за намаляване на скоростта на падане на продукцията с фотоклетка

  • Производителност 5 до 12 t/h

  • Електромотор 2,2 кW

  • Контролно табло