Сортираща машина SKALS, SB – Екранна с мрежа за сортиране на 2 или повече фракции

  • Екранна мрежа с голяма производителност

  • Работна ширина 900, 1200 или 1500 mm

  • Модулна конструкция – първи модул за две фракции и всеки следващ за една фракция

  • Директен извод за най-едрата фракция

  • Транспортни ленти за отвеждане на дребната и средната фракция към бокс палетите/амбалажа с ръкав за намаляване на скоростта на падане на продукцията с фотоклетка

  • Производителност 15 до 25 t/h

  • Електромотор 1 кW, всеки модул и всяка транспортна лента за отвеждане на продукцията са с отделни мотори

  • Контролно табло