Сортираща машина SKALS, SRD – ролкови валяци за разделяне на продукцията по диаметър за сортиране на 3, 4 или 5 фракции

  • Ролери от неръждаема стомана

  • Галванизирана верига и специална гресираща система

  • Рама от боядисана стомана

  • Регулиране на скоростта чрез честотен регулатор

  • Ръчно регулиране на размера на фракциите – от 17 до 111 mm

  • Напречна транспортна лента с ширина 600 mm за отвеждане на продукцията

  • Изходи за напречните ленти – от ляво или от дясно

  • Работна ширина 1200 или 2000 mm

  • Производителност 15 до 25 t/h

  • Контролно табло