Фреза HORTECH, АІ MAXI.р, за тежки почви, с наличие на камъни или растителни остатъци.

  • Един вал с работни органи, които се въртят в обратна посока

  • Подвижна решетка

  • Механичен уплътняващ валяк

  • Модели с работна ширина от 120 до 400 cm

  • С използването на специална хидравлично сгъваема рама, модел „Airone”, могат да се прикачат три машини за едновременна работа

  • Опции: Хидравличен подравняващ валяк; Устройство за разделяне на лехата на по-малки лехи; Инсектициден дозатор с 1 до 4 извода, кутия от неръждаема стомана; Тороподаващо устройство с 2 до 6 извода, кутия от неръждаема стомана; маркири; и др.

Category: