Приемен бункер, SKALS, АВ за приемане на продукцията от саморазтоварващо се ремарке, биг-баг или бокс палети.

  • Обем от 0,56 до 8,4 m3

  • Удължен елеватор

  • Удължени пети

  • Страни от галванизирана стомана покрити отвътре с гумен материал

  • Гумиран елеватор с ширина 400 или 600 mm и дължина според 3600 или 6600 mm

  • Регулируема скорост 0,02 – 0,14 m/s с честотен инвертор

  • Производителност 2 до 40 t/h

  • Електромотор 0,75 кW, 1,1 кW или 1,5 кW

  • Контролно табло